Device

Economie

Management & organisatie

Domein D Markt Domein A Vaardigheden
Indiv. vraaglijn en cons. surplus Bedrijfseconomie
Collectieve vraag Balans en resultatenrekening
Elasticiteiten Balansmutaties
Opbrengsten,  kosten Verband tussen balans en res. rek.
Meeropbrengsten Domein C Financiering van activiteiten
Kosten van productie Samengestelde interest
Maximale winst en break-even punt Oefenopgaven samengestelde interest
Marktevenwicht Eigen vermogen bij een NV
Volkomen concurrentie Winstverdeling en intrinsieke waarde
Monopolie Cash- en stockdividend
Oligopolie Hypothecaire leningen
Marktprestaties en welvaart Indeling vermogen
Prijsdiscriminatie Vermogensmarkt
Comparatieve kostenverschillen Domein E Financieel beleid
Minimum- en maximumprijzen Voorraadwaardering
Heffingen en subsidies Fifo/lifo
Domein E Ruilen over de tijd Brutowinstopslagmethode
De prijs van tijd Nettowinstopslagmethode
Gezinnen in de tijd Break-even
Sociale zekerheid Fabr. kostpr. commerciële kostprijs
Domein F Samenwerken en onderhandelen Directe en indirecte kosten
Speltheorie Verschillenanalyse stukproductie
Domein G Risico en Informatie Transitoria
Risico en verzekeren Uitgaven, kosten
Domein H Welvaart en groei Liquiditeits- en resultatenbegroting
Toegevoegde waarde Verband tussen liquiditeitsbegroting,   resultatenbegroting  en balans
Nationaal product Jaarrek. en staat van baten en lasten
Nationale rekeningen Overzichten niet-commerciële org.
Betalingsbalans Domein G Externe Financiële verslaggeving
Lorenzcurve Converteerbare obligaties
Belastingstelsel Hefboomeffect
Nederlandse belastingsysteem Investeringsselectie
Domein I Goede tijden slechte tijden
Conjunctuur
Wisselkoers
Verklaring conjunctuurbeweging
Inflatie