Device

Economie

M&O/Bedrijfseconomie

Domein D Markt Domein A Vaardigheden
Indiv. vraaglijn en cons. surplus Bedrijfseconomie
Collectieve vraag Balans en resultatenrekening
Elasticiteiten Balansmutaties
Opbrengsten,  kosten Verband tussen balans en res. rek.
Meeropbrengsten Domein B van persoon naar rechtspersoon (BE)
Kosten van productie Verzekeren, studeren, sparen en lenen
Maximale winst en break-even punt Converteerbare obligaties
Marktevenwicht Opties
Volkomen concurrentie Samenlevingsvormen
Monopolie Schenken en erven
Oligopolie Domein C Financiering van activiteiten
Marktprestaties en welvaart Samengestelde interest
Prijsdiscriminatie Oefenopgaven samengestelde interest
Comparatieve kostenverschillen Eigen vermogen bij een NV
Minimum- en maximumprijzen Winstverdeling en intrinsieke waarde
Heffingen en subsidies Cash- en stockdividend
Domein E Ruilen over de tijd Hypothecaire leningen
De prijs van tijd Indeling vermogen
Gezinnen in de tijd Vermogensmarkt
Sociale zekerheid Domein E Financieel beleid
Domein F Samenwerken en onderhandelen Voorraadwaardering
Speltheorie Fifo/lifo
Domein G Risico en Informatie Brutowinstopslagmethode
Risico en verzekeren Nettowinstopslagmethode
Domein H Welvaart en groei Break-even
Toegevoegde waarde Fabr. kostpr. commerciële kostprijs
Nationaal product Directe en indirecte kosten
Nationale rekeningen Verschillenanalyse stukproductie
Betalingsbalans Transitoria
Lorenzcurve Uitgaven, kosten
Belastingstelsel Liquiditeits- en resultatenbegroting
Nederlandse belastingsysteem Verband tussen liquiditeitsbegroting,  
Loonkosten per uur en per product resultatenbegroting  en balans
Economische groei Jaarrek. en staat van baten en lasten
Domein I Goede tijden slechte tijden Overzichten niet-commerciële org.
Conjunctuur Domein G Externe Financiële verslaggeving
Wisselkoers Hefboomeffect
Verklaring conjunctuurbeweging Investeringsselectie
Inflatie