Device

Economie

M&O/Bedrijfseconomie

Domein D Markt Domein A Vaardigheden
Indiv. vraaglijn en cons. surplus Management en organisatie
Collectieve vraag Balans en resultatenrekening
Elasticiteiten Balansmutaties
Opbrengsten,  kosten Verband tussen balans en res. rek.
Meeropbrengsten Domein B van persoon naar rechtspersoon (BE)
Kosten van productie Verzekeren, studeren, sparen en lenen
Maximale winst en break-even punt Converteerbare obligaties
Marktevenwicht Opties
Volkomen concurrentie Domein C Financiering van activiteiten
Monopolie Samengestelde interest
Oligopolie Oefenopgaven samengestelde interest
Marktprestaties en welvaart Eigen vermogen bij een NV
Prijsdiscriminatie Winstverdeling en intrinsieke waarde
Comparatieve kostenverschillen Cash- en stockdividend
Minimum- en maximumprijzen Hypothecaire leningen
Heffingen en subsidies Indeling vermogen
Domein E Ruilen over de tijd Vermogensmarkt
De prijs van tijd Domein E Financieel beleid
Gezinnen in de tijd Voorraadwaardering
Sociale zekerheid Fifo/lifo
Domein F Samenwerken en onderhandelen Brutowinstopslagmethode
Speltheorie Nettowinstopslagmethode
Domein G Risico en Informatie Break-even
Risico en verzekeren Fabr. kostpr. commerciële kostprijs
Domein H Welvaart en groei Directe en indirecte kosten
Toegevoegde waarde Verschillenanalyse stukproductie
Nationaal product Transitoria
Nationale rekeningen Uitgaven, kosten
Betalingsbalans Liquiditeits- en resultatenbegroting
Lorenzcurve Verband tussen liquiditeitsbegroting,  
Belastingstelsel resultatenbegroting  en balans
Nederlandse belastingsysteem Jaarrek. en staat van baten en lasten
Loonkosten per uur en per product Overzichten niet-commerciële org.
Economische groei Domein G Externe Financiële verslaggeving
Domein I Goede tijden slechte tijden Hefboomeffect
Conjunctuur Investeringsselectie
Wisselkoers
Verklaring conjunctuurbeweging
Inflatie